Kontakt: +48 668 823 052, e-mail: biuro@ekspercirodo.pl

  outsourcing Inspektora ochrony Danych już od 350 zł miesięcznie

  Każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy ciąży na nim obowiązek powołania IOD.

  Inspektor to nowa funkcja, jest swego rodzaju „ekspertem w ramach organizacji”, który ma za zadanie wspierać tę organizację w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto IOD jest ważnym źródłem informacji o wykonywanych operacjach na danych osobowych dla tych osób, których te dane dotyczą (np. dla klientów danej organizacji).

   Powierzenie tej funkcji specjaliście z zewnątrz jest w pełni akceptowaną przez UODO praktyką, która daje wiele korzyści firmie, która zdecyduje się na takie rozwiązanie.  Najważniejsze z nich to:

  • oszczędność czasu, który możemy poświęcić na właściwą działalność firmy zamiast śledzenie zmieniających się przepisów prawa,
  • ograniczenie kosztów, Outsourcing IOD wypada znacznie korzystniej, niż np. powierzenie dodatkowych obowiązków, w tym zakresie, własnemu pracownikowi lub zatrudnienie nowego,
  • pełne wsparcie merytoryczne ekspertów w dziedzinie przepisów prawa o ochronie danych osobowych, informatyki oraz zarządzania danymi,
  • bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

   

  Co możemy Ci zaoferować w ramach outsourcingu IOD?

  • przeprowadzenie audytu zgodności i przygotowanie raportu pokontrolnego,
  • nadzorowanie stanu przepisów prawnych i zgodności z nim stosowanych zabezpieczeń,
  • reprezentowanie firmy podczas kontroli i innych kontaktów z UODO,
  • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
  • aktywne wsparcie w przypadku ataków zagrażających bezpieczeństwu gromadzonych danych,
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
  • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytanie dotyczące ochrony danych osobowych, które pojawią się
    w trakcie współpracy.

   

  Zainteresowała Państwa oferta Inspektora Ochrony Danych ? Zapraszam do kontaktu

  Close Menu
  ×

  Koszyk