SZKOLENIA - ZOSTAŃ INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych (GDPR-RODO) w taki sposób, aby każdy uczestnik szkolenia potrafił samodzielnie wdrożyć RODO we własnej firmie.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnik zdobędzie teoretyczną wiedzę na temat ochrony danych osobowych – RODO ponieważ dowie się na co powinien zwracać szczególną uwagę, zdobędzie wiedzę na temat sposobów szacowania ryzyka i szacowania jego skutków. Poza omówieniem kluczowych zmian, szkolenie rozszerzone jest od dotychczas opublikowane kierunki wykładni przepisów Rozporządzenia, zarówno w kierunkowej literaturze krajowej, jak i europejskiej, oraz wytyczne i rekomendacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W drugi dzień szkolenia odbędą się warsztaty gdzie uczestnicy pozyskają wiedzę teoretyczną  na temat dokumentów które są niezbędne przy wdrożeniu ochrony danych osobowych w świetle nowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679.

W kolejnym kroku będziemy chcieli przenieść wiedzę teoretyczną w praktykę dlatego nasi szkoleniowcy krok po kroku wyjaśnią oraz pokażą na przykładach jak należy przygotować dokumentację,  która wymagana jest do prawidłowego wdrożenia RODO we własnej firmie.

Gdzie i kiedy szkolimy ?

Dla wszystkich związanych z administrowaniem danymi osobowymi np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.

Gdzie i kiedy szkolimy ?

Szkolenie skierowane dla osób chcących samemu wdrożyć RODO w Firmach/Spółkach/organizacjach/administracji. Każdy uczestnik otrzyma komplet dokumentacji oraz uzyska kompletną wiedzę jak dostosować ją do swojej działalności. Jednym słowem przekazujemy całe KNOW-HOW

Gdzie i kiedy szkolimy ?

Cena: 799 zł

Nasza firma wychodząc na przeciw oczekiwaniom Przedsiębiorców organizuje szkolenia dla pracowników którzy będą lub już przetwarzają Dane Osobowe w codziennej pracy (klientów, pracowników itp.). Szkolenia są obowiązkowe przed przystąpieniem pracownika  do pracy.

Tagi: Szkolenie Rodo Wrocław, szkolenie RODO Gdańsk, szkolenie RODO Katowice, Szkolenie na inspektora ochrony danych, Szkolenie Ochrona Danych Osobowych, Szkolenie IOD, szkolenie z ochrony danych osobowych.

Gdzie i kiedy szkolimy ?

Szkolenia prowadzimy
w siedzibie klienta.
Terminy szkolenia ustalamy indywidualnie.

Cena: od 615 zł