Kontakt: +48 668 823 052, e-mail: biuro@ekspercirodo.pl

  Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

  Z treści art. 24 ust 1 RODO wynika, że administrator danych ma być w stanie wykazać całościowo zgodność przetwarzania danych. W praktyce oznacza to, że administrator ma obowiązek wykazać, że:

  1. stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO,
  2. zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO,
  3. zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO
  4. zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 RODO,
  5. zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32- 36 RODO,
  6. zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowanie przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27- 43,
  7. stosuje się do wymagań w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych – art. 44 – 49 RODO.

  Aby spełnić ten obowiązek należy opisać wszystko w dokumentacji.

  Część naszej dokumentacji jest tworzona przez Prawników a część przez Informatyków ponieważ taka jest specyfika RODO.
  Komplet naszej dokumentacji zawiera:

  – Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  – Rejestr kategorii danych osobowych (dla procesorów)
  – Politykę Ochrony Danych Osobowych
  – Politykę Zarządzania Systemami Informatycznymi
  – Szacowanie  Ryzyka
  – Umowy powierzenia
  – Upoważnienia oraz oświadczenia
  – Plan sprawdzeń
  – Sprawozdanie ze sprawdzeń
  – Rejestr incydentów
  – Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych
  dodatkowo w niektórych przypadkach dodatkowo wykonujemy
  – Plan Awaryjny
  – Polityka Ciągłości Działania

  Dzięki takiemu kompletowi dokumentów, spełnimy wszystkie wymogi RODO we własnej Firmie/Spółce/Instytucji.

   

  Zainteresowała Państwa oferta Inspektora Ochrony Danych ? Zapraszam do kontaktu

  Close Menu
  ×

  Koszyk