Stała obsługa prawna

Nasi prawnicy mogą Państwa nie tylko reprezentować we wszelkich postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale również przed Sądami i organami władzy publicznej. Służymy państwu na bieżąco poradami prawnymi na najwyższym poziomie. Odpowiemy Państwu na każde pytanie dotyczące stosowania RODO.

Zainteresowała Państwa oferta Inspektora Ochrony Danych ?
Zapraszam do kontaktu

RODO w samorządzie